Feedback

День памятников истории и культуры 2022

18 апреля 2024, 6 поздравлений
Русский2Украинский4вместе6

1.

Привітання з Днем пам'яток історії та культури

Привітання з Днем пам'яток історії та культури

Шановні працівники сфери охорони культурної спадщини! Від усієї душі вітаю вас з професійним святом, ви робите велику і важливу справу для наших нащадків. Ваша повсякденна робота, наукові та творчі досягнення у справі збереження національних святинь сприяють духовному піднесенню української нації, зростанню її самосвідомості, а це, у свою чергу, збільшує міжнародний авторитет нашої країни.

Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, успіхів у професійній діяльності та добробуту Вашим родинам!

2.

Побажання із днем пам'яток історії

Здобутки України у царині охорони культурної спадщини є частиною загальнолюдських культурних надбань. Впевнена, що серед головних пріоритетів держави і надалі залишатимуться збереження, вивчення і популяризація шедеврів національної історико-культурної спадщини.

Ми разом маємо зробити все, щоб зберегти пам’ятки історії та культури для майбутніх поколінь.

Ваша повсякденна праця, наукові та творчі здобутки у справі збереження національних святинь сприяють духовному піднесенню української нації, зростанню її самосвідомості, а це, в свою чергу, збільшує міжнародний авторитет нашої країни.

Переконана, що і надалі Ваша невтомність, наполегливість та самовідданість слугуватимуть справі збереження та примноження національного культурного надбання України.

Зичу Вам щастя, міцного здоров’я, благополуччя, нових досягнень у професійній діяльності та добробуту Вашим сім’ям.

3.

Побажання із нагоди пам'яток історії культури

Дорогі друзі!

Сердечно вітаю усіх працівників пам’яткоохоронної сфери з професійним святом – Днем пам’яток історії та культури України та Міжнародним днем пам’яток і визначних місць!

Хочу щиро подякувати вам за величезну роботу по вивченню, захисту і популяризації культурної спадщини народу України. Це надзвичайно важлива для країни місія, яку ви з честю виконуєте.

Унікальні культурні надбання, які тисячі років створювалися на території України попередніми поколіннями, є невід’ємною складовою спадщини всього людства. Зберегти і примножити ці скарби, зробити їх доступними для людей є обов’язком української держави і суспільства. Саме тому підтримка музейної справи і пам’яткоохоронної діяльності є одним з пріоритетів Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Ми дуже цінуємо ваші зусилля і пишаємося тим, що за останні роки у нас склалися справжні партнерські відносини з пам’яткоохоронними організаціями і багатьма фахівцями.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, натхнення і професійних успіхів.

4.

Привітання із нагоди дня пам'яток історії культури

Убілю віковими сивиною, серед сосен видніється храм,
Дзвіницю піснею зберігається, встояв серед життєвих драм.
Кожен пам'ятник в ньому натхненний, і сльозами усипаний вівтар -
Нехай же дзвін над планетою мчить, шляхетний, велич, як у давнину.
Про історію предків дбай, людина прогресивних часів,
Щоб ні волога, ні південне сонце не знесли багаторічну бронь,
Щоб дітям дісталася спадщина з далеких, що пішли століть,
Щоб пам'ятники жили вічно, як відблиски минулих епох.

5.

Поздравления на день памятников и исторических мест

Памятники – достояние наций
Сохранить их для детей – наш долг
Чтоб история не прекращалась
Чтобы люди помнили о том.

6.

Поздравления на день памятников и исторических мест

Убелен вековыми сединами,
Среди сосен виднеется храм,
Колокольною песней хранимый,
Устоявший средь жизненных драм.
Каждый памятник в нем вдохновенный,
И слезами усыпан алтарь –
Пусть же звон над планетой несется,
Благороден, величен, как встарь.
Об истории предков заботься,
Человек прогрессивных времен,
Чтоб ни влага, ни южное солнце
Не снесли многолетнюю бронь,
Чтобы детям досталось наследство
Из далеких, ушедших веков,
Чтобы памятники жили вечно,
Как отсветы минувших эпох.


В 1924 году в СССР Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ (на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие места, что представляющие историческую ценность, не распахивались, не раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памятников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной сажени и более, в зависимости от размера и значения памятника ».

В 1934 году было принято постановление, согласно которому запретительные меры Указа стали считать устаревшими и непригодными вследствие огромного размаха хозяйственного строительства.

В 1976 году был принят Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры», но этот закон фактически не работает. На сегодняшний день ситуация еще хуже - соответствующих законов либо нет, либо они не соблюдаются, памятники, исторические места и заповедные зоны нещадно уничтожаются, а виновные в этом не несут, как правило, никакого наказания.

В Европе с историей обращаются гораздо бережнее, там сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. Например, во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов памятных мест даже после археологических раскопок, а на севере Англии, в практически нетронутом виде сохранен Адрианов вал, протянувшийся на 117 километров, построенный при римском императоре Адриане для охраны северных рубежей Империи.

Ближайшие праздники

Все праздники в мае

Информеры на Ваш сайт

Мы в социальных сетях