Feedback

Поздравление с днем прав человека

10 декабря 2020, 3 поздравлений

1.

Привітання з нагоди дня прав людини

Не можна ділити на білих, чорних,
Убогих, жебраків, босоногих,
У всіх нас - рівні права,
Для всіх нас крутиться Земля.
Ми за долю свою у відповіді,
І радіємо, немов діти,
Коли справи легко йдуть,
А в будинку радість і затишок.
Нехай дотримуються права,
Нам присуджені законом,
Щоб була рівність знайоме
Для кожного і назавжди.

2.

Оригінальне привітання із днем прав людини

У людини є права!
Посперечатися з цим неможливо!
Є право жити, дихати і пити,
Але тільки в міру, обережно
А якщо хто не знає прав,
У тому ми зовсім не винні.
Не знаєш? Все одно налий!
Ну, вобщем ... За права, хлопці!

3.

Прозове вітання із днем правлюдини

10 грудня відзначається також День прав людини. Для влади він є нагадуванням про те, що кожен політик, кожен посадовець, виконуючи функції, покладені на нього суспільством, повинен працювати у першу чергу в ім’я людини.


У нашій державі за останні роки відбулися величезні перетворення: тут зник страх, тут гідність здатна перемогти приниження, тут панує справжня воля для думки, позиції, вибору та ініціативи. Це свідчить, що українська демократія розвивається, а влада поступово вчиться бути відповідальною перед громадянами.


Віримо, що Україна не зійде з цього шляху», − переконані керівники області.

 
К понятию «права человека» человечество пришло не сразу. Впервые о правах личности заговорили французские просветители Вольтер и Жан Жак Руссо. Прошло еще почти два столетия, прежде чем человечество созрело до понятия и принятия общего кодекса прав человека. 10 декабря 1948 Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы (равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие). В Декларации заявлено также, что все люди имеют равные права, которые не зависят от их личностных отличий и от разницы в политических системах их стран. Декларация не носит обязательного характера. В основу документа были положены все наработки человеческой мысли, которые были на тот момент в данном вопросе. Это был первый опыт коллективной разработки универсального документа по правам человека.

Многие страны включают основные положения Декларации в свое базовое законодательство и конституции. Ее принципы лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года. Наиболее широкими обязательными соглашениями по правам человека, заключенными под эгидой ООН, являются Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, подписанного 16 декабря 1966 года. За соблюдением принятых пактов, конвенций и договоров по правам человека наблюдает Верховный Комиссариат ООН по правам человека. Верховный комиссар командирует своих посланцев в разные страны мира для составления отчетов о соблюдении прав человека на местах. Если права не соблюдаются, то в дело вступают трибуналы.


Ближайшие праздники

Все праздники в июне

Информеры на Ваш сайт