Feedback

Поздравление с днем прав человека

10 декабря 2018, 3 поздравлений

1.

Привітання з нагоди дня прав людини

Не можна ділити на білих, чорних,
Убогих, жебраків, босоногих,
У всіх нас - рівні права,
Для всіх нас крутиться Земля.
Ми за долю свою у відповіді,
І радіємо, немов діти,
Коли справи легко йдуть,
А в будинку радість і затишок.
Нехай дотримуються права,
Нам присуджені законом,
Щоб була рівність знайоме
Для кожного і назавжди.

2.

Прозове вітання із днем правлюдини

10 грудня відзначається також День прав людини. Для влади він є нагадуванням про те, що кожен політик, кожен посадовець, виконуючи функції, покладені на нього суспільством, повинен працювати у першу чергу в ім’я людини.


У нашій державі за останні роки відбулися величезні перетворення: тут зник страх, тут гідність здатна перемогти приниження, тут панує справжня воля для думки, позиції, вибору та ініціативи. Це свідчить, що українська демократія розвивається, а влада поступово вчиться бути відповідальною перед громадянами.


Віримо, що Україна не зійде з цього шляху», − переконані керівники області.

3.

Оригінальне привітання із днем прав людини

У людини є права!
Посперечатися з цим неможливо!
Є право жити, дихати і пити,
Але тільки в міру, обережно
А якщо хто не знає прав,
У тому ми зовсім не винні.
Не знаєш? Все одно налий!
Ну, вобщем ... За права, хлопці!

 
К понятию «права человека» человечество пришло не сразу. Впервые о правах личности заговорили французские просветители Вольтер и Жан Жак Руссо. Прошло еще почти два столетия, прежде чем человечество созрело до понятия и принятия общего кодекса прав человека. 10 декабря 1948 Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы (равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие). В Декларации заявлено также, что все люди имеют равные права, которые не зависят от их личностных отличий и от разницы в политических системах их стран. Декларация не носит обязательного характера. В основу документа были положены все наработки человеческой мысли, которые были на тот момент в данном вопросе. Это был первый опыт коллективной разработки универсального документа по правам человека.

Многие страны включают основные положения Декларации в свое базовое законодательство и конституции. Ее принципы лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года. Наиболее широкими обязательными соглашениями по правам человека, заключенными под эгидой ООН, являются Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, подписанного 16 декабря 1966 года. За соблюдением принятых пактов, конвенций и договоров по правам человека наблюдает Верховный Комиссариат ООН по правам человека. Верховный комиссар командирует своих посланцев в разные страны мира для составления отчетов о соблюдении прав человека на местах. Если права не соблюдаются, то в дело вступают трибуналы.


Ближайшие праздники

Все праздники в июле

Информеры на Ваш сайт