Feedback

Поздравление с днем прокуратуры

декабря 2018, 14 поздравлений прокурорам

11.

Прозове вітання із нагоди дня прокуратури

Діяльність прокуратури як єдиної системи відіграє дедалі важливішу роль в утвердженні принципу
верховенства права та розвитку України як демократичної правової держави.
Висловлюємо впевненість, що високий професіоналізм, безкомпромісність працівників органів прокуратури,
помножені на досвід і знання, сприятимуть збереженню політичної стабільності, громадського миру та спокою,
зміцненню законності та правопорядку, надійному захисту суспільства та громадян від злочинності
та беззаконня, дотриманню прав та свобод людини.
Бажаємо вам творчих сил та наснаги у професійній діяльності!

12.

Віршоване привітання із нагоди дня прокуратури

У тебе характер твердий, як у гір.
Ти стоїш на сторожі - головний прокурор!
Помисли чисті твої, серце рветься увись,
Віддаєш ти людям непросте життя.
У день прокуратури ти кольорів не чекаєш
Захищати порядок знову ти йдеш.
Нехай дещо стомлений здається твій погляд
Ти допомагаєш людям - головний прокурор!

13.

Вітання працівникам органів прокуратури

Шановні працівники органів прокуратури автономії!

Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем працівників прокуратури!

Встановлене Указом Президента України у 2000 році це свято підтверджує важливість функціонування інституту прокуратури на сучасному етапі розвитку України. Воно є проявом шани та поваги з боку держави до всіх, хто стоїть на сторожі конституційних прав та свобод громадян, виконує особливі функції, спрямовані на зміцнення державності й законності в країні.

З перших днів незалежності України, ви активно втілюєте в життя принципи верховенства права, міцно стоїте на варті Закону в усіх сферах суспільного життя, координуєте роботу правоохоронних органів у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, приймаєте участь у вдосконаленні законодавства.

Завдяки вашій відповідальній і висококваліфікованій праці створюються умови щодо збереження в нашій державі політичної стабільності, громадянського миру і спокою, зміцнення правопорядку.

Кримчани вдячні вам за високий професіоналізм, справедливість і чутливе ставлення до людських проблем та очікують ефективних результатів вашої діяльності.

Впевнений, що ви й надалі будете гідно виконувати покладені на вас повноваження, сприяючи розвитку України як демократичної й правової держави.

Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, творчої наснаги та наполегливості в досягненні благородної мети – забезпечення панування Права і Закону в ім’я Людини і зміцнення авторитету України.

14.

Із днем прокуратури

День прокуратури - свято всіх борців
За справедливість вашу, за чесність всіх судів.
В цей день вітаємо всіх Вас
Ваша робота – вищий клас!
Нехай хоробрість Вас не залишає,
Фортуна хай не підставляє,
Ви справедливо всіх карайте,
Про чесність Ви не забувайте.

 
Формирование правовой системы, а с ней и определение функций прокуратуры на территории современной Украины началось в глубокой древности.

В скифском государстве нормы права защищали жизнь, имущество, привилегии царской семьи и родоплеменной знати, формировалась функция надзора, а, значит, существовали и надзиратели.

В VI-IV веках до н.э. в Северном Причерноморье появились греческие поселенцы. Законодательная инициатива у эллинов принадлежала народным собраниям, советам городов, их председателям, коллегиям, а также своеобразным предшественникам современных прокуроров - номофилакам (стражам законов), которые должны были следить за поведением людей и должностных лиц и требовать от них исполнения законов.

В Х веке начало формироваться княжеское законодательство древнерусского государства Киевской Руси. Еще княгиня Ольга, установив нормы и пункты сбора дани, усилила функции надзора. Уставы князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого внесли важные нововведения в финансовое, семейное и уголовное право. Большое значение в формировании правовой системы имело принятие свода великокняжеских законов, который получил название «Русская правда». Существенная роль в «Русской правде» отводилась нормам криминального процесса и права.

В 1578 году на сейме Речи Посполитой был образован Луцкий трибунал - высший суд Украины. В следующем, в 1579 году, в Батурине был образован Украинский трибунал, который состоял из семи департаментов. Депутаты трибунала ежегодно избирали прокурора (инстигатора), который наблюдал за порядком представления исков в суд.

Должность прокурора сохранилась в Украине и в XVII веке. В Украинском трибунале вместе с гетманом и другими высшими чинами заседал и прокурор.

В 1722 году Петр I учредил государственный орган для осуществления надзора за соблюдением законной деятельности центральных и местных органов государственной власти. Царская императорская прокуратура, куда входили и органы прокуратуры Украины, просуществовала до октября 1917 года.

После октября 1917 года начался новый этап создания государства и национального самоопределения народа Украины, этап получения суверенности. В Украинской Народной Республике (УНР) в декабре 1917 года была основана Прокуратория, а уже в следующем месяце Центральный Совет принял Закон «О создании прокурорского надзора в Украине».

Во времена правления гетмана Скоропадского (апрель-декабрь 1918 года) принимается Закон «Об образовании государственного Сената».

При создании в декабре 1918 года Директории УНР вступает в действие Закон «Об учреждении прокурорского надзора в Украине» и возобновляется деятельность Генерального Суда под названием «Верховный Суд Украинской Народной Республики».

В советское время Государственная прокуратура в Украине была организована в системе Наркомюста 28 июня 1922 Положением о прокурорском надзоре.

Законодательство о прокуратуре постоянно развивалось. В 1923 году Прокуратура была введена в состав Верховного Суда СССР. А позже, в 1933 году, образуется Прокуратура Союза ССР как централизованная система с правом общего руководства деятельностью прокуратур союзных республик, а вместе с тем утверждается Положение о Прокуратуре Союза ССР.

Следует отметить, что на Нюрнбергском процессе главным обвинителем от Советского Союза был прокурор Украинской ССР Руденко.

С момента провозглашения Украины суверенным и независимым государством начался новый этап развития прокуратуры. После принятия и введения в действие с 1 декабря 1991 года Закона Украины «О прокуратуре» и ряда других нормативных актов создана правовая база организации и деятельности органов прокуратуры независимой Украины.

В соответствии с положениями Конституции Украины функции прокуратуры отвечают, прежде всего, позиции формирования правового государства.


Ближайшие праздники

Все праздники в ноябре

Информеры на Ваш сайт